Покана за ОС на Българска Снукър Федерация- 28.06.2019

Покана за ОС на Българска Снукър Федерация - 28.06.2019 г.
/публикувано на 27май2019/


На този линк е поканата за свикване на ОС на Българска Снукър Федерация на 28.06.2019г  в гр. София, бул. „Тодор Александров” № 64, „Кино Арена-запад”, Академията, при следния дневен ред:

І. Изслушване и приемане на доклад за дейността на сдружението за периода януари 2017 г. – декември 2018 г.

ІІ. Изслушване и приемане на годишния финансов отчет на сдружението за периода януари 2017 г. – декември 2018 г.

ІІІ. Приемане на решение за публикуване на доклада за дейността и годишния финансов отчет на сдружението за периода януари 2017 г. – декември 2018 г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

ІV. Обсъждане на правилник за провеждане на турнирите по снукър през сезон 2019/2020 г.

V. Гласуване на календар за сезон 2019/2020 г.

VІ. Обсъждане на формата и начина на съдийстване на турнирите през сезон 2019/2020 г.

VІІ. Обсъждане на стратегия за привличане на нови членове на федерацията – деца и младежи.

VІІІ. Разни.


Олег Велинов
/председател на Българска снукър федерация/

2019 Pokana OS BSF pic4